تبلیغات ویژه
جهت درج آگهی با ایمیل ads@adresdoon.com تماس بگیرید
ردیف محل تبلیغ شماره آگهی اندازه-فرمت حداکثر حجم قیمت(تومان)
1 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی اول 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 170/000 یک ماهه
2 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی دوم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 160/000 یک ماهه
3 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی سوم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 150/000 یک ماهه
4 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی چهارم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 140/000 یک ماهه
5 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی پنجم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 130/000 یک ماهه
6 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی ششم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 120/000 یک ماهه
7 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی هفتم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 110/000 یک ماهه
8 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی هشتم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 100/000 یک ماهه
9 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی نهم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 90/000 یک ماهه
10 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی دهم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 80/000 یک ماهه
11 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی یازدهم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 70/000 یک ماهه
12 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی دوازدهم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 60/000 یک ماهه
13 ستون سمت چپ یا سمت راست آگهی سیزدهم 196*187-gif یا jpg 100 کیلوبایت 50/000 یک ماهه